Sredačka Župa Home Page

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

 

Ukratko

Sredacka župa je kotlina izmedju Brezovice i Prizrena koja je po površini relativno mala, jer prema popisu iz 1977. godine ima ukupnu površinu od 162,82 kvadratna kilometra gde dominiraju planinski pašnjaci na 92 kilometra kvadratna ili 56,7%, šume čine 40 kilometara kvadratnih ili 24,6%, njive oranice 17 kvadratnih kilometra ili 10,4%, livade-senokosi 8 kvadratnih kilometara ili 4,9%, vočnjaci i vinogradi 0,57 kvadratnih kilometara ili 0,4%. Uz čist vazduh i zdravu pijaču vodu ovo je idealno mesto za život. Pogledajte mapu .

Ispravan naziv?

U tekstovima pojedinih autora se često "Sredačka Župa" naziva "Prizrenska Župa" što je pogrešno.

 

Kontakt

Sve sugestije možete poslati na adresu: szupa2000@yahoo.com

 

 

About Us | Site Map | Contact Us | Free Hit Counter counter provided by free hit counter | © 2002-2006, Sredacka Zupa Ltd.