Make your own free website on Tripod.com

Sredačka Župa Home Page

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
GLASANJE JE VAŠE PRAVO I VAŠA DUŽNOST - NE ODBACUJTE GA!
Tekst ekskluzivno objavljen na srpskom jeziku u kosovskim novinama "Glas Juga".

Novembar, 2001.

Srpski Kosovari se nalaze na raskršcu. Pred njima su dva puta. Ako izaberu jedan od njih, imace glas u buducnosti i pocece da oblikuju sami svoju sudbinu; ako izaberu drugi put, odreci ce se svog prava da se cuje njihov glas i drugi ce odlucivati o njihovoj sudbini. Izbor je jednostavan; srpski Kosovari imaju mogucnost da ucestvuju na izborima 17-tog novembra za kosovski Parlament i da se njihov glas cuje u novo - stvorenim demokratskim samoupravnim institucijama koje se formiraju na Kosovu, ili mogu da bojkotuju izbore i dopuste drugima da odlucuju o njihovoj buducnosti. Izbor je vaš.

Kao šef misije Americke kancelarije u Prištini, veoma sam zabrinut zbog izbora koji ce te vi uciniti. Za mene, i medjunarodnu zajednicu, postoji samo jedan izbor -- glasati. Ipak, izbor je vaš i samo vi možete da odlucite. Ali dok odlucujete, treba da uzmete u obzir mnogobrojne cinjenice.

Prvo, cinjenica da vi iole razmišljate o ovoj odluci pokazuje da vi verujute da je Kosovo vaš dom i da vi imate pravo glasa u vladajucim institucijama ovde. Mnogi srpski Kosovari se žale - mogu da kažem, s pravom, da su uslovi ovde teški za njih; još ima nasilnih incidenata protiv srpske kosovarske zajednice, oni nemaju slobodu kretanja onoliko koliko bi želeli, nema mogucnosti zaposlenja i ostalih ekonomskih aktivnosti u meri u kojoj bi oni to hteli, postoje problemi sa školama i društvenim službama, itd. Ako je sve ovo istina - a ja znam uslove u kojima živite veoma dobro - još više je važnije da se ukljucite u kosovske institucije samouprave da osigurate da se vaš glas cuje i da su vaši interesi zašticeni.

Drugo, i ako glasacki blok srpskih Kosovara nece nikako imati vecinu glasova u kosovskom Parlamentu, bice znacajan cinilac u mnogim od glasackih odluka koje ce biti donete. To je nacin na koji demokratija funkcioniše. Bice mnogo prilika kada ce etnicki albanski Kosovari tražiti glasove od poslanika srpskih Kosovara ( i obrnuto) i to gradenje koalicije ce biti faktor za poboljšanje svakodnevnog života na Kosovu. Novi Parlament ce se baviti mnogim pitanjima koji uticu na svakodnevni život na Kosovu i vecina ovih pitanja ce preci etnicke granice i uticati na sve: putevi, komunikacije, gradska cistoca, vodovodni sistem, itd. Ostala pitanja ce imati jak etnicki fokus, kao što je obrazovanje i društvene službe, i od vitalne je važnosti za srpske Kosovare da oni imaju glas kada se bude odlucivalo.

Trece, mnogi ljudi smatraju da ucestvovanjem na izborima - i u Parlamentu koji ce iz njih proizici - da oni na neki nacin "legitimiziju" etnicko albansko upravljanje Kosovom ili doprinose "nezavisnosti" Kosova. Takvo razmišljanje takode nije u interesu srpskih Kosovara i ne bi trebalo da utice na vašu odluku. Albanski Kosovari ce sigurno dobiti vecinu u kosovskom Parlamentu, ali ce se cuti i glasovi drugih zajednica - to je zagarantovano u Ustavnom Okviru.

U Sjedinjenim Državama, postoje mnoge grupe u Kongresu koje u njemu i od svojih glasova konstituišu male glasacke blokove: africki Amerikanci, grcki Amerikanci, jevrejski Amerikanci, i grupe koje su konstituisane na bazi ekonomskih ili drugih interesa kao što su, gradovi pristaništa, poljoprivredne sredine, ekološke grupacije, itd. Ove grupe su cesto u stanju da upražnjavaju moc i uticaj ne samo preko svojih glasova vec i kroz gradenje koalicije sa drugim grupama i preko "trgovine" podrškom pitanjima koja su važna drugima. Lekcija je ovde jednostavna: cak i kada vaši predstavnici ne konstituišu brojnu "vecinu", oni još uvek mogu imati jak glas u oblikovanju zakonodavstva i politike koja ce se na sve vas odnositi narocito ako rade sa clanovima Parlamenta slicnog mišljenja na gradenju koalicije u demokratskom maniru. Vecina demokratija funkcionišu zasnovane na koaliciji interesa, ni ovde na Kosovu nece biti drugacije.

Konacno, mnogi srpski Kosovari veruju da bi trebalo da pogledaju negde drugde za uputstvo o donošenju odluke da li da glasaju. Mislim da je to pogrešno. Vi morate misliti prvo o VAŠIM interesima i ne dozvoliti da drugi odlucuju o tome šta je najbolje za vas. Lideri van Kosova ne žive NA Kosovu - vi živite. Ili ako ste raseljeno lice koje živi van Kosova, nadate se povratku i životu ovde u buducnosti. Ako je Kosovo vaš dom, sada ili u buducnosti, absolutno je od vitalnog znacaja da vi SADA nastupite i osigurate da se vaš glas cuje na Kosovu,i da imate rec u odlucivanju kakva vrsta društva ce Kosovo postati, i da budete aktivan partner sa ostalim Kosovarima u izgradnji istinskih demokratskih institucija za samoupravu koje ce raditi u interesu SVIH Kosovara, a ne samo nekih od njih.

Jugoslovenski predsednik Vojislav Koštunica je pozvao srpske Kosovare da se registruju za predstojece izbore tako da imate priliku da glasate kad za to dode vreme. Veliki broj vas je to upravo i uradio, i omogucio da se vaš glas cuje u novembru ako budete ucestvovali na izborima. Srpski lideri na Kosovu i drugde podeljeni su u mišljenju da li treba da ucestvujete na izborima ili ne. Moja vlada i medunarodna zajednica su radili na Kosovu veoma naporno da poboljšaju uslove za sve etnicke zajednice - ništa manje za zajednicu srpskih Kosovara - i mi sada želimo da vi radite zajedno sa nama da bi se vaš glas cuo.

Ovo je vaša odluka. Na vama je da odlucite o buducnosti za vas i vašu decu. Odluka da glasate i da se vaš glas cuje je na vama. Izaberite za sebe i izaberite mudro. Glas je dragocen; ne odbacujte ga.


Ovu stranu priprema i održava Sektor za odnose sa javnošću, Američka kancelarija u Prištini, Kosovo.
Linkovi prema drugim stranama Interneta ne treba da se tumače kao odobravanje pogleda u njima sadržanim.

 

 

Home | Tekstovi | Privacy Policy | Contact Us | © 2002-2004, Sredacka Zupa Ltd.